Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) Aboneliği


Kütüphanemiz tarafından 2019 yılı için AYEUM ‘a abonelik gerçekleştirilerek üniversitemiz mensuplarının erişimine açılmıştır. 

Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin online dersler  yoluyla verildiği bir araştırma merkezidir.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar ve kamu kurumlarındaki uzmanlara araştırma yöntemlerinde kullanılan yazılımları ve yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. AYEUM bünyesinde  birçok araştırma yöntemi ve bunlar ile ilgili yazılımlar mevcuttur.

Erişim Linki : www.ayeum.com