CINAHL Complete Veritabanı Deneme Erişimİ


cınahl complete ile ilgili görsel sonucu

Kütüphanemiz tarafından CINAHL Complete Veritabanı 1 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

CINAHL indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin bir çoğunu tam metin olarak erişime sunan CINAHL® Complete veri tabanı; hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Tam metin arşiv kapsamı 1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL® Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için en temel kaynaktır.

İçeriğinde;

  • CINAHL veri tabanında indekslenen dergilerden 1.400’e yakını için tam metin erişim
  • CINAHL indeksinin tamamını içeren 5.400’ün üzerinde dergi indeksi
  • 6 milyonun üzerinde kayıt
  • 1.500’ün üzerinde akademik dergi için taranabilir atıf kaydı
  • Yazarların bağlı olduğu kurumlar/kuruluşlar
  • 1937’li yıllara kadar uzanan tam metin arşivi

Erişim Linki:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm