DergiPark Akademik Yeni Arayüzü ile Hizmetinizdedir


Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin de içinde bulunduğu DergiPark Akademik ile TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergiler için Web üzerinden yayımlama hizmetinin yanı sıra elektronik ortamda bir dergi yönetim sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

Erişim linki: http://dergipark.ulakbim.gov.tr