e-Marefa İslami Ekonomi ve Finans Veri Bankası Erişimi


e-Marefa İslami Ekonomi ve Finans Veri Bankası üniversitemiz için  31.07.2020  tarihine kadar erişime açılmıştır. 

37 ülkedeki 265 kurumdan on binlerce kayıt içeren entegre bir veri tabanıdır. 

Veri bankası iki önemli hizmet sunmaktadır; 

1. İslam ekonomisi ve finans alanında faaliyet gösteren her bir kurumun mali tablolarına odaklanarak, kurumun performans göstergelerini bir zaman serisi içinde görüntüleme ve karşılaştırma becerisi.

2.  Kullanıcıların zaman serileri içinde birden fazla kurumun performansını karşılaştırmasına ve sonuçların birden fazla grafik biçiminde sunma becerisine sahip bazı göstergelerin kullanılmasına olanak sağlama.

Erişim Adresi: https://search.emarefa.net