E-Dergi


DergiPark : Açık Erişimli Dergiler (235 adet dergi)

Eğitim Bilimleri Dergileri

 

DERGİ ADI

DERGİ ADI

*

2023 Aylık Dergi

*

Journal of Material Research

*

3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi

*

Journal of Mathematical Systems, Estimation and Control

*

A New Journal of Physics

*

Journal of Mathematical Systems, Estimation, and Control

*

AB Bülteni

*

Journal of Neurochemistry

*

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Journal of Neurological Sciences [Turkish]

*

Acoustics Research Letters Online

*

Journal of Neurosurgery

*

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

*

Journal of Pharmaceutical Sciences, FABAD

*

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

*

Journal of Pharmacy and Pharmeceutical Sciences

*

Adalya

*

Journal of Sports Science & Medicine (Uludağ Üniversitesi)

*

Adli Bilimler Dergisi

*

Journal of Surveying Engineering

*

Adli Psikiyatri Dergisi

*

Journal of the American College of Surgeons

*

Adli Tıp Bülteni

*

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment

*

Adli Tıp Dergisi

*

Journal of the Entomological Research Society

*

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

*

Advances in Molecular Medicine

*

Journal of the Southern Orthopaedic Association

*

Advocate's Forum

*

Journal of the Turkish German Gynecological Association

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi

*

Journal of Water Supply:Research and Technology-AQUA

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi

*

Kadın Araştırmaları Dergisi

*

Ağrı Dergisi

*

Kadınvizyon

*

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

*

Aile ve Toplum Dergisi

*

Kalder Forum

*

Akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilimler Aylık İnternet Dergisi

*

Karakalem

*

Akademi: Aylık Düşünce ve Yorum Dergisi

*

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

*

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

*

Karger Journals

*

Akciğer Arşivi

*

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

*

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

*

Akdeniz Universitesi Egitim Fakultesi Bulteni

*

KBB-Forum

*

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi

*

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

*

Alatarım

*

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi

*

Algebra Montpellier Announcements

*

Klinik Psikiyatri Dergisi

*

Allergy & Clinical Immunology International

*

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

*

American Family Physician

*

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

*

American Journal of Health-System Pharmacy

*

Klinik Tıp Pediatri Dergisi

*

American Physiological Society Journals

*

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

*

American Scientist

*

Kocatepe Tıp Dergisi

*

Amme İdaresi Dergisi

*

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

*

Ams Journals

*

Kongre : Aylık Toplantı Haberleri Dergisi

*

Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

*

Konya Tıp Dergisi

*

Anadolu Kardiyoloji Dergisi

*

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

*

Anadolu Psikiyatri Dergisi

*

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

*

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

*

Kulak Burun Boğaz Klinikleri

*

Anadolu Tıp Dergisi

*

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

*

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

*

Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

*

Anayasa Yargısı Dergisi

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)

*

Anestezi Dergisi

*

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

*

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

*

Kutup Yıldızı

*

Ankara Hukuk Fakultesi Dergisi

*

Kültür Dünyası

*

Ankara Üniversitesi Dergiler ve Kitaplar Veritabanı

*

Kültür ve İletişim

*

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

*

Kültür ve İletişim Dergisi

*

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

*

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

*

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

*

Law Journals

*

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

*

Liberal Düşünce Dergisi

*

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

*

Library and Information Science Journals

*

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

*

Life Science Journals

*

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

*

Literatür Dergisi

*

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

*

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

*

ANKEM Dergisi

*

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

*

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

*

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

*

Annals of Thoracic Surgery (backissues)

*

Mali Çözüm Dergisi

*

Arabadergisi

*

Mali Klavuz Dergisi

*

Archives of Pathology and Laboratory Medicine

*

Maliye Dergisi

*

ARI/ The Bulletin of the İstanbul Technical University

*

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

Arşiv Araştırmaları Dergisi

*

Marketing Journals

*

Arts Journals

*

Marmara Medical Journal

*

ASOMEDYA-Ankara Sanayi Odası Aylık yayın Organı

*

Mathematical and Computational Applications

*

Astım Allerji İmmünoloji Dergisi

*

Mathematical Physics Electronic Journal

*

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

*

MedBioWorld : Medical Journals

*

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (Yeni Adı: Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi(20.09.2007 tarihli kurul top.) )

*

Medical Education Online : an electronic journal

*

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

*

Medical Journals

*

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

*

Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi

*

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

*

Medical Network Kardiyoloji Dergisi

*

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

*

Medical Network Klinik Bilimler Cerrahi

*

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

*

Medical Network Klinik Bilimler Doktor

*

Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi

*

Medical Network Klinik Bilimler Kadın Doğum

*

Australian Prescriber

*

Medical Network Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler

*

Avrupa Birliğinin Resmi Yayınları

*

Medical Network Oftalmoloji Dergisi

*

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi

*

Medicine Journals

*

Ayın Tarihi

*

Megaron

*

Ayyıldız : Türk Dünyası'nın gözü, kulağı, sesi

*

Mellifera

*

Bağımlılık Dergisi

*

Meme Sağlığı Dergisi

*

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi

*

Memleket ve Siyaset Yönetim Dergisi

*

Bakırköy Tıp Dergisi

*

Merkez Bankası Üç Aylık Bülten

*

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Merkez Bankası Yıllık Raporları

*

Balkan Journal of Geometry and Its Applications

*

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

*

Mesleki Tıp Dergisi

*

Bankacılar Dergisi

*

Middle East Review of International Affairs

*

Bankacılık ve Finansal Piyasalar

*

Mikrobiyoloji Bülteni

*

Beiträge zur Algebra und Geometrie / Contributions to Algebra and Geometry

*

Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

*

Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi

*

Milli Eğitim

*

Belleten

*

Milli Folklor Dergisi

*

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

*

MMO Bülteni

*

Bilgi Dünyası

*

Molecular Vision

*

Bilgisayarlı Tomografi Bülteni

*

Morbidity and Mortality Weekly Report

*

Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

*

Mount Sinai Journal of Medicine

*

Bilim Kültür ve Sanat Dergisi

*

Muhasebe ve Finansman Dergisi

*

Bilim ve Teknik Dergisi

*

Multimedia Journals

*

Bilişim Dergisi

*

Music Journals

*

Biochemical Journal

*

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

Biochemical Journal Review Onlıne (95-2000)

*

Mühendis ve Makina

*

Biochemical Society-Transactions

*

Mühendislik Jeolojisi Bülteni

*

Biotechnology and Applied Biochemistry

*

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

*

Bitki Koruma Bülteni

*

NATO Dergisi

*

Blackwell Tıp Dergile

*

Nature Journals

*

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

*

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

*

Boğaziçi Üniveritesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Neuroanatomy Dergisi

*

British Dental Journal

*

New York Journal of Mathematics

*

BUBL Journals

*

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

*

Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society

*

Novitas Royal: Research on Youth and Language

*

Business Journals

*

Nöropsikiyatri Arşivi

*

Bütün Dünya

*

Nufusbilim Dergisi

*

BYTE Magazine

*

Nüsha

*

CA - A Cancer Journal for Clinicians

*

ODTÜ Gelişme Dergisi

*

Cambridge Journals

*

ODTÜ Gelişme Dergisi

*

Canadian Journal of Rural Medicine

*

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi

*

C-C++ Users Journal

*

OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını

*

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

*

OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi

*

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

*

Central Bank Review

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Cerrahpaşa Tıp Dergis

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

*

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

*

Online journal of issues in nursing

*

Chemistry Journals

*

Osmangazi Tıp Dergisi

*

Chip

*

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

*

Chronicon : An Electronic History Journal

*

Osteoporoz Dünyasından

*

Clinical Geriatrics

*

Ot Sistematik Botanik Dergisi

*

Clinical Science

*

OTOSKOP Dergisi

*

Coğrafi Bilimler Dergisi

*

Oxford Journals

*

Colloquium Anatolicum

*

P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

*

Communicable Diseases Intelligence

*

Pacific Journal of Mathematics

*

Communications/ Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics

*

Pamukkale Tıp Dergisi

*

Communications/ Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3: Physics, Engineering Physics and Astronomy

*

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Dergisi

*

Complexity International

*

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Computers and Internet Journals

*

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

*

Contemporary Ob / Gyn

*

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Contributions to Algebra and Geometry

*

PCLife

*

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

*

PCWorld

*

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Performans

*

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi

*

Perinatoloji Dergisi

*

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Physical Review Focus

*

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Physical Review Special Topics Accelerators and Beams

*

Current Research of Social Psychology

*

Physician and Sportsmedicine

*

Çağdaş Cerrahi Dergisi

*

Polis Bilimleri Dergisi

*

Çağdaş Eğitim Dergisi

*

Politeknik Dergisi

*

Çağdaş Yerel Yönetimler

*

Popüler Psikiyatri

*

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

*

Primary Care Pharmacy

*

Çocuk Cerrahisi Dergisi

*

PRN Aile Hekimliği Dergisi

*

Çocuk Dergisi

*

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P)

*

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

*

Psychology Today

*

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi

*

PTT Hastanesi Tıp Dergisi

*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

*

Pusula Dergisi

*

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

*

Quaterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics

*

Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi

*

Rekabet Dergisi

*

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Retina-Vitreus Dergisi

*

Çukurova Üniversitesi İİBF Eğitim Yazıları

*

Review of Reproduction

*

Çukurova Üniversitesi İİBF Makale Arşivi

*

Romatizma Dergisi

*

Çukurova Üniversitesi SBE Sağlık Bilimleri Dergisi

*

Rsc Journals

*

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

*

S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

S D Ü Sosyal Bilimler Dergisi

*

Damar Cerrahi Dergisi

*

Sağlık Bilimleri Dergisi

*

Demografik Dergiler

*

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Deniz Magazin : Dalış, Deniz, Doğa, Gezi Dergisi

*

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Dergi

*

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi

*

Dergi@Net : Edebiyat, bilim kültür ve sanat içerikli sanal dergi

*

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi

*

Dermatoloji ile İlgili Online Dergiler

*

Sanat ve Bilgi :Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

*

Dış Ticaret Dergisi

*

Savunma Bilimleri Dergisi

*

Diabet Bilimi Dergisi

*

Sayıştay Dergisi

*

Diagnostic and Interventional Radiology

*

Science Journals

*

Dicle Tıp Dergisi

*

Selçuk İletişim Dergisi

*

Dil Dergisi

*

Selçuk Journal of Applied Mathematics

*

Dilbilim Araştırmaları

*

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

*

Dilbilim ve Uygulamaları

*

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

Directory of Open Access Journals

*

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

*

Diyaliz Transplantasyon ve Yanık

*

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

*

Doğadan Ekonomiye

*

Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi

*

Doğu Coğrafya Dergisi

*

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

*

Doğuş Üniversitesi Dergisi

*

Semerkand

*

Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Dergisi

*

SIAM Journal on Applied Mathematics

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

Sivil Toplum: Düşünce & Araştırma Dergisi

*

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

*

Siyaset Dergisi

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

*

Sky & Telescope

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Social Scince Journals

*

DPT Dergileri

*

Society for Endocrinology Electronic Journals

*

DSİ Teknik Bülteni

*

Solunum Dergisi

*

Dumlupınar Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Solunum Hastalıkları

*

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

*

Düşle Edebiyat Dergisi

*

Sosyoloji Dergisi

*

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Spor Bilimleri Dergisi

*

Economist

*

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi

*

E-dergi İD

*

Spormetre

*

Education Journals

*

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

*

Ege Tıp Dergisi

*

Springer Journals

*

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

*

STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

*

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

STRADİGMA : Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi

*

Eğitim Araştırmaları

*

Stratejik Yönetim Dergisi

*

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

*

Studies in Informatics and Control Journal

*

Eğitim ve Bilim

*

Su Ürünleri Dergisi

*

Eğitim ve Teknoloji

*

Su Ürünleri Dergisi

*

Eğitim Yönetimi Dergisi

*

Sualtı Dünyası

*

EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies

*

Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi

*

Ejournal SiteGuide

*

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi

*

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Ekoloji Dergisi

*

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Ekonomi ve Politikada Trend

*

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

*

Ekonomik Çözüm

*

Şehir ve Başkan Türkiye Yerel Yönetim Dergisi

*

Ekonomik Yaklaşım

*

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni

*

Electronic Journal of Biotechnology

*

T Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

*

Electronic Journal of Combinatorics

*

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi

*

Electronic Journal of Linear Algebra

*

Tarım Ekonomisi Dergisi

*

Electronic Journal of Probability and Electronic Communications in Probability

*

Tarım Ekonomisi Dergisi

*

Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations

*

Tarih Araştırmaları Dergisi

*

Electronic Journal of Sociology

*

Tarih İncelemeleri Dergisi

*

Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society

*

Teacher's Choice

*

Electronic Transactions on Numerical Analysis

*

Tebliğler Dergisi

*

Elektronik Oftalmoloji Dergisi

*

Teknik Dergi

*

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

*

Tekstil ve Konfeksiyon

*

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

*

Tekstil ve Mühendis

*

Elsevier Journals

*

Tesisat Mühendisliği

*

Emel Dergisi

*

The Anatolian Journal of Clinical Investigation

*

Emerging Infectious Diseases

*

The Cambridge Quarterly

*

e-Mevzuat Dergisi

*

The Computer Journal

*

Endokrinolojide Diyalog Dergisi

*

The Econometrics Journal Online

*

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi

*

The Electronic Journal of Analytic Philosophy

*

Endüstri Mühendisliği

*

The Eurasian Journal of Medicine

*

Endüstri Mühendisliği

*

The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection

*

Engineering Geology and Hydrometalurgy

*

The Journal of Turkish Spinal Surgery

*

Epilepsi

*

The Journal of Turkish Studies

*

Erciyes Tıp Dergisi

*

The Medical Journal of Akdeniz University

*

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

The Middle East Journal

*

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

*

Erdem Dergisi

*

The Turkish Journal of Medical Sciences

*

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (E.A.: Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi)

*

The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

*

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE)

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

The Turkish Online Journal of Educational Technology

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

*

The Wings Magazine

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni

*

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi

*

Tıp Araştırmaları Dergisi

*

Eurasian Journal of Biosciences

*

TİSK Akademi

*

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (Eski Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi)

*

TOJDE/Turkish Online Journal of Distance Education

*

European Journal of Pure and Applied Mathematics

*

TOJDE:The Turkish Journal of Distance Education (Anadolu Üniversitesi)

*

European Journal of Turkish Studies

*

Toplumsal Tarih Dergisi

*

FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences)

*

Toraks Dergisi

*

Family Practice Management

*

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

*

FEBS Letters

*

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Felsefe Dünyası

*

Trakya Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi

*

Fırat Tıp Dergisi

*

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

*

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

*

Tukish Neurosurgery

*

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

*

Turcoman Int' Magazine : For a Symphony of Voices From Turk World

*

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)

*

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

*

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences

*

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi

*

Turkish Journal of Biology

*

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

*

Turkish Journal of Botany

*

Find Articles

*

Turkish Journal of Cancer

*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

*

Turkish Journal of Chemistry

*

Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

*

Turkish Journal of Dermatology

*

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

*

Turkish Journal of Earth Sciences

*

Folklor and Mtyhology Electronic Texts

*

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

*

Folklor Halkbilim Dergisi

*

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

*

Fotografya

*

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

*

Frankofoni

*

Turkish Journal of Gastroenterology

*

Free Medical Journals

*

Turkish Journal of Hematology

*

Garanti Dergisi

*

Turkish Journal of International Relations

*

Gazi Akademik Bakış

*

Turkish Journal of Mathematics

*

Gazi Entolomological Research Society

*

Turkish Journal of Medical Research

*

Gazi Medical Journal

*

Turkish Journal of Medical Sciences

*

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Music Education

*

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Pediatrics

*

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

*

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

*

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Physics

*

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Veterinary and Animal Science

*

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Zoology

*

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

*

Turkish Neurosurgery

*

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Turkish Public Administration Annual

*

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

*

Turkish Respiratory Journal

*

Gaziantep Tıp Dergisi

*

Turkish Yearbook of Human Rights

*

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Tüberküloz Toraks Dergisi

*

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi

*

Genel Tıp Dergisi

*

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

*

Geochemistry

*

Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi

*

Geology and Geophysics Journals

*

Türk Biyokimya Dergisi

*

Geometry and Topology

*

Türk Dermatoloji Dergisi

*

Geriatri Dergisi

*

Türk Dili Dergisi

*

Gıda Dergisi

*

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

*

Glokom-Katarakt Dergisi

*

Türk Dünyası Dergisi

*

GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)

*

Türk Edebiyatı

*

Görüş Dergisi

*

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

*

Göztepe Tıp Dergisi

*

Türk Fertilite Dergisi

*

Growth Hormone and IGF Research (backissues

*

Türk Geriatri Dergisi

*

Gülhane Tıp Dergisi

*

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

*

GÜNCE - TÜBA Bülteni

*

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

*

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

*

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

*

Güncel Pediatri Dergisi

*

Türk Kardiyoloji Arşivi

*

Güncel Sanat Dergisi

*

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

*

Günışığı Dergisi

*

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

*

Güvenlik Stratejileri Dergisi

*

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

*

H K M Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi

*

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

*

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

*

Türk Nöroloji Dergisi

*

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

*

Türk Nöroşirürji Dergisi

*

Hacettepe Ortopedi Dergisi

*

Türk Oftalmoloji Gazetesi

*

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

*

Türk Onkoloji Dergisi

*

Hacettepe Tıp Dergisi

*

Türk Otolarengoloji Arşivi

*

Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni

*

Türk Patoloji Dergisi

*

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

*

Türk Pediatri Arşivi

*

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

*

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi

*

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Türk Psikiyatri Dergisi

*

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Türk Psikoloji Bülteni

*

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

*

Türk Psikoloji Dergisi

*

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

*

Türk Psikoloji Yazıları

*

Harita Dergisi

*

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi

*

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

Türk Tarihi ve Kültürü Dergisi

*

Haseki Tıp Bülteni

*

Türk Üroloji Dergisi

 

Hastane Dergisi

 

Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları

*

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

*

Türkderm

*

Hayvancılık Araştırma Dergisi

*

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

*

Hayvansal Üretim

*

Türkiye Acil Tıp Dergisi

*

Health Journals

*

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

*

Hekimden Hekime Dergisi

*

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

*

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

*

Türkiye Ekopatoloji Dergisi

*

History Journals

*

Türkiye Entomoloji Derneği Dergisi

*

Hospital Pharmacist

*

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

*

Hospitals and Health Networks

*

Türkiye Jeoloji Bülteni

*

HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi

*

Türkiye Klinikleri Dergileri

*

Hukuk ve Hayat Dergisi

*

Türkiye Parazitoloji Dergisi

*

Humanities Journals

*

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

*

Hyperpsychology

*

Türkiye'de Psikiyatri

*

International Journal of Environmental and Science Education

*

Türklük Bilimi Araştırmaları

*

International Journal of Thermodynamics

*

Uludağ Cerrahi Dergisi

*

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

*

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

İ T Ü Dergisi Seri A: Mimarlık Planlama ve Tasarım

*

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

İ T Ü Dergisi Seri C: Fen Bilimleri

*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

İ T Ü Dergisi Seri D: Mühendislik

*

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

*

İktisat İşletme ve Finans Dergisi

*

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

*

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

*

İlköğretim-Online

*

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi

*

İMKB Dergisi

*

Uluslararası Hukuk ve Politika

*

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Uluslararası İlişkiler

*

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

*

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

*

İnsan Hakları Yıllığı

*

Uluslararası Suçlar ve Tarih

*

İstanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering

*

Vak'a Takdimi Dergisi : The Journal of Case Reports

*

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

*

Van Tıp Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

*

Vergi Sorunları Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

*

Veteriner Bilimleri Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mecmuası

*

Veteriner Cerrahi Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

*

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (E.A.: İşletme Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi)

*

Virtual Journal of Biological Physics Research

*

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi

*

Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology

*

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

*

Water Science and Techology

*

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

*

Water Supply

*

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi

*

Web Directories Journals

*

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

*

WebEc- The List Economics Journals

*

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

*

Wiley Jurnals

*

İzmir Barosu Bülteni

*

Yasama Dergisi

*

İzmir Barosu Dergisi

*

Yeni Tıp Dergisi

*

Jama-Türkiye

*

Yeni Üroloji Dergisi

*

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

*

Yer Bilimleri ile İlgili Online Dergiler

*

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni

*

Yerbilimleri / Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi

*

Journal of Applied Biological Sciences

*

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi

*

Journal of Artroplasty and Arthroscopic Surgery

*

Yönetim Araştırmaları Dergisi

*

Journal of Biochemistry

*

Yönetim Dergisi

*

Journal of Cell and Molecular Biology

*

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

*

Journal of Clinical Investigation

*

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Journal of Convex Analysis

*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

*

Journal of Experimental and Clinical Medicine

*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

*

Journal of Fisheriessciences.com

*

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

*

Journal of High Energy Physics (JHEP)

*

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Journal of Hydroinformatics

*

Zootekni Bülteni

*

Journal of Interactive Media in Education

*

 

*

Journal of Islamic Studies

*