Genel Bilgiler


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Binasında 550 m² alanda hizmet vermekte olup; ayrıca 24 saat açık olan, 2014 yılında hizmete giren 450 m² okuma salonu bulunmaktadır. Kütüphanemizde görme engelli kullanıcılarımıza yönelik görme engelliler birimi hizmet vermektedir. Kütüphanemizde "Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu" programı kullanılmaktadır.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda, mevcut basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, basılı ve elektronik yayın sağlama, kataloglama, tarama, depolama, ödünç, rezerv, hizmetleri verilmektedir.Kayıtlı kullanıcı sayımız 5046'dır. Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personeline kütüphanemize üye olmak koşuluyla hizmetlerimizden yararlanma olanağı sunulmaktadır. Ayrıca dışarıdan gelen araştırmacılar da kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü bilgi kaynağından kütüphane içinde faydalanabilmektedirler.

Kütüphane girişinde yer alan bilgisayarlar ile kullanıcılarımız katalog tarama yapabilmektedir. Kullanıcının ödünç alma talebinde bulunması durumunda kütüphane yazılım programına işlenmekte ve ödünç verilmektedir. Referans kitaplar ödünç verilmemekte yalnızca okuma salonunda yararlanılmaktadır. Kütüphane otomasyon yazılımı ile koleksiyona kazandırılan materyaller LC sınıflama sistemiyle kaydedilmektedir.