Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)


Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), Amasya Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye'de anlaşmalı üniversite kütüphanelerinden sağlandığı bir hizmettir.

İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır. İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder. Kargo ücretleri isteyen kullanıcı tarafından karşılanır.

Sorumlu Kütüphaneci

Makbule TOLAN AYDIN

Dahili: 3385

makbule.tolan@amasya.edu.tr