VisualDX Veri Tabanı Deneme Erişimi


visualDx ile ilgili görsel sonucu

VisualDX veri tabanı 20 Aralık 2017 tarihine kadar üniversitemiz için deneme erişimine açılmıştır.

VisualDX veritabanı görsel bir klinik karar destek aracıdır. 2,700 hastalığa ait kayıt bulunmaktadır ve doğrudan UptoDate ve Pubmed bağlantısına sahiptir. 40,000’den fazla hastalık görüntüsü, onlara bağlı açıklama ve tedavilere ilişkin bilgileri hızlı arama ile kolayca bulabilir.

Hastaya ait tanı, hasta geçmişi, belirtilen ve bulguların sisteme girilmesi ile sebep olabilecek hastalıklar sistem tarafından tespit edilir. Hastalığa ait, geniş açıklama, tedavi yöntemleri, tıbbi kayıt kodları, kaynakça, hasta bilgi kartları gibi bilgiler sunulur.

VisualDX: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=vdxc

Eğitim videosu: https://youtu.be/4sf2ZkvDgXI?t=20s