17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı bu tarih itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

Bilginin bir güç olduğu düşüncesinden hareketle, günümüz dünyasında kütüphaneler bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşımaktadır. Özelikle de bilim yuvası olan üniversitelerde bu önem kendini daha fazla hissettirmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bu bilinçle, üniversitemiz personel ve öğrencilerinin ihtiyaç duydukları bilgiye en üst düzeyde ulaşmalarını sağlamak için kütüphanesini yapılandırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarına azami gayretle devam etmektedir.

Hedefimiz; bilime ve analitik düşünceye inanan, araştırmacı, insan haklarına saygılı, ahlakî değerlere bağlı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip akademisyen ve öğrenciler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Başkanlığımız bu hedef doğrultusunda, ihtiyaç duyulan elektronik ve basılı kaynakları; satın alma, abonelik, bağış ve diğer kütüphanelerden ödünç edinme gibi yöntemlerle temin ederek kullanıcılarımızın hizmetine sunmaktadır.

Başkanlığımız; bünyesinde yer alan 1 merkez kütüphane, 3 şube kütüphanesi ve 4 birim kütüphanesiyle hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizin hizmet ve imkânları, engelli paydaşlarımız da dâhil olmak üzere tüm kullanıcılarımızın gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış; kütüphanelerin fiziki yapısı (kütüphanenin girişi, kütüphane içi ulaşım, masa ve raf aralıkları, vb.) buna göre oluşturulmuştur.

Merkez Kütüphane Bilgileri

 Toplam Kapalı Alan

6.489 m²

Okuma Salonu Sayısı

 3 adet

Oturma Kapasitesi

1000 kişi

Grup Çalışma Odası

 2 adet
Seminer Salonu  1 adet  Bireysel Oda Sayısı  15 adet

Yeşilırmak Yerleşkesi Kampüs  Kütüphane Bilgileri

 Toplam Kapalı Alan  400 m²  Oturma kapasitesi   180 Kişi
      Bireysel Oda Sayısı  2 adet

İpekköy  Yerleşkesi Kampüs  Kütüphane Bilgileri

Toplam Kapalı Alan 258 m² Oturma Kapasitesi 150 Kişi

İlahiyat Fakültesi  Kütüphane Bilgileri

Toplam Kapalı Alan 500 m² Oturma Kapasitesi 120 Kişi