Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak;

- Ulusal ve uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için başkanlığımızdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim şartlarına uyarak bu şartların etkinliğini sürekli iyileştirmek,

- Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için paydaşlarımızca ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarını  günümüz teknolojik imkanlarını kullanarak hızlı, etkin ve güvenli bir iletişim ortamıyla hizmete sunmak.