Vizyon

Bilimsel araştırmanın ve entelektüel sorgulamanın en iyi şekilde yapılmaya çalışıldığı üniversitede öğrenmenin ve araştırmanın vazgeçilmez merkezi olarak bilim ve gelişim konusundaki tüm kaynaklara her yerden erişim sağlamak. Bu vizyonun gereği olarak kütüphane:

* Akademik içerik yönünden zengin koleksiyonlara sahip olmak,

* Tüm kaynaklara, her zaman, daha kolay ve hızlı erişim sağlamak,

* Bilgi kaynakları ve erişim yolları yönünden daima yenilik yapmak,

* Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek,

* En gelişmiş depolama, arşivleme ve kütüphane servislerini kullanmak,

* Gelişmelere hızla uyum sağlayarak en iyi araştırma ortamını ve imkânlarını oluşturmak için çalışır.

Misyon

 Üniversitenin araştırma, öğrenme ve öğretme amacına hizmet etmek için gereken tüm kaynak ve servisleri temin etmek, geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için:

* Araştırıcıları, bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak,

* Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak,

* Kütüphanenin fiziki ve sanal ortamında araştırma ve çalışmaları kolaylaştıracak konfor ve kolaylıkları sağlamak,

* Kütüphaneden yararlananların araştırma, öğrenme ve öğretme ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak.