Misyon

Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını kütüphanecilik kurallarını esas alarak en kolay ve en hızlı ulaşılabilecek şekilde onların hizmetine sunmaktır. 

Vizyon

Bilimsel ve yenilikçi bir görüş ile çağdaş teknoloji imkânlarından yararlanarak bilgiye erişimde öncü, evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır.