Değerli Kullanıcılarımız,

CABI Global Health veritabanı erişime açılmıştır.

Global Health; diğer veritabanlarından farklı olarak temel literatürü ele alan uluslararası tıp ve sağlık araştırmalarında halk sağlığına adanmış tek uzman bibliyografik abstrakt ve indeks veritabanıdır. Global Health dergi, konferans ve raporları kapsayan, sayısı giderek artan 135.000’in üzerinde tam metin makaleyi de barındırır.

  • 1973’ten günümüze 7.300’den fazla dergi, rapor, kitap ve konferansı içeren 4.3 milyon’dan fazla bilimsel kayıt,
  • Her yıl eklenen yaklaşık 190.000 kayıt (bu kayıtların %96’dan fazlası İngilizce abstraktlardan oluşur.)
  • 135.000’den fazla tam metin makale,
  • 100 ülkede 50 dilde yayınlanan çalışmalar,

 Erişim Linki: www.cabdirect.org/globalhealth

Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.