Değerli Kullanıcılarımız,

De Gruyter’in Kimya ve ilgili alanlardaki standartları bir araya getiren veri tabanı IUPAC Standards Online yıl sonuna kadar  erişime açıktır.

IUPAC,  Kimya alanındaki bilim insanları, patent avukatları, toksikologlar, çevre bilimciler, mevzuatla ilgilenenler vb. için uluslararası düzeyde bağlayıcı olan standartları belirlemekten sorumlu organizasyondur.

Erişim adresi için tıklayınız.

1960’dan beri IUPAC kurumunun Pure and Applied Chemistry adlı resmi dergisinde yayımlanmış standartları toplayarak bir araya getiren, bu standartlara  erişimi kolaylaştıran ve alanında tek olma özelliği gösteren bir veritabanıdır.

Kapsadığı konulardan bazıları: Analitik Kimya, Biyokimya, Kimyasal Güvenlik, Veri Yönetimi, Eğitim, Çevre Kimyası, İnorganik Kimya, Malzeme, Tıbbi Kimya, Adlandırma ve Terminoloji, Nükleer Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Teorik ve Hesaplamalı Kimya, Toksikoloji

Kimler için: Akademisyenler ve Endüstrideki Bilim İnsanları, Patent Avukatları, Toksikologlar, Çevre Bilimciler, Mevzuat Konusunda Çalışanlar

İlgili Disiplinler: Kimya ve İlgili Alanlar