Atıf veri tabanlarından Amasya Üniversitesi akademik ve idari personeli yararlanabilir.

Atıf veritabanları, farklı disiplinlere ait yayınlarının bibliyografik bilgilerine (yazar adı, yayın başlığı, yayın yılı, özet vb.) ulaşılmasını mümkün kılar. Ayrıca yazarların atıf yaptıkları yayınları ve atıf yapılan yayınları gösterir, grafiksel gösterimler yapmaya olanak sağlar.

       

 •  
  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri
  İçerik : Sosyal bilimler, fen ve sağlık alanında yayımlanan 826 dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
  Abonelik Durumu :  Abone
 •  
  ASOS İNDEKS ATIF DİZİNİ  Tür :  Atıf
  Konu : 1400+ Dergi 150.000+ Makale 3 Milyon+ Atıf
  İçerik : Asos İndeks Atıf Dizini, Kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan kurumunuz ağından Asos İndeks’e sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Kurum dışından Asos İndeks’e erişebilmek için kurumsal e-posta adresiniz ile sisteme kayıt olabilirsiniz.

  Asos İndeks; Türkiye’de var olan dizinleme kültürünün üzerine kurulmuş, yayınlanan tam metin ve bu metinlerdeki atıf yapan ile atıf yapılan metin arasındaki ilişkiyi bilimin hizmetine sunan bir veritabanıdır. Asos İndeks kapsamı; Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanında yayın yapan dergileri indekslemek ve dergilerde yayınlanan makalelere yapılmış atıfları araştırmacılara sunmak şeklindedir.

  Asos İndeks’te, ulusal ve uluslararası yayın yapan 1400’den fazla dergiye erişebilir, bu dergilerde yayınlanan 160.000’den fazla makaleye ait tam metinleri araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Asos İndeks tarafından taranan dergilerden çalışmalarınıza yapılan atıfları görüntüleyebilirsiniz. Asos İndeks’e bilgisayarlarınızdan veya mobil cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

  Broşür
  Abonelik Durumu :  Abone

 •  
  Scopus  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
  İçerik : Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanı olan Scopus, Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  Bookcites Atıf Dizini  Tür :  Atıf Veritabanı
  Konu :
  İçerik : Bookcites Atıf Dizini Hakkında: Bookcites, Kolay arayüze ve birden fazla arama seçeneğine sahiptir. Sadece atıf değil bașlık ve yazarda da arama yapılabilmektedir. Kurumlara özel hazırlanmıș olan panelde kurumsal atıf sayısı, okuma ve indirme sayıları gibi gelișmiș istatistikler detaylı olarak sunulmaktadır.

  Bookcites’da;

  *  350 + yayınevi bulunmaktadır.
  *  35.000 +  Yayınevi kitabı bulunmaktadır.
  *  2200 +  Tam metin bildiri kitabı bulunmaktadır.
  * 90.000 + Tam metin bildirisi bulunmaktadır.
  * 4 Milyon + atıf bulunmaktadır.
  *  yayınevi , kitap ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

  Hangi özellikler mevcuttur?

  Bookcites Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:

  • Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.
  • Her makale için yazar, yayınevi, yıl gibi bilgiler arama sonucundan kitaba tıklanarak erişilebilir, kaynakçaları indirilebilir.
  • Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.
  • Kurumsal kullanım sayısı ve kitap indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.
  • https://bookcites.com/ mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.

  Kurum dışı erişim olanakları sağlanmaktadır.


  Abonelik Durumu :  ABONE
 •  
  Web Of Science - SCI, SSCI, AHCI  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
  İçerik : Social Sciences Citation Index (1980-günümüze): Sosyal bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Science Citation Index (1980-günümüze): Fen bilimleri alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze): Güzel sanatlar ve insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Book Citation Index (2005-günümüze): Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index araştırmacıların kitapları, dergileri ve konferans bildirilerini tek kaynaktan sorunsuz bir şekilde tarayarak alanları ile en ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve kitap atıf sayılarını da verir. (Bir kitaba kaç defa atıf yapıldı, kitaba nerede atıf yapıldı, kitaba kimler atıf yaptı vb.).
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  TR-DİZİN (ULAKBİM Veri Tabanları)  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm
  İçerik : TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  İSNAD ATIF SİSTEMİ  Tür :  Atıf
  Konu : Sosyal ve beşerî bilimler alanında atıf ve kaynak göstermede görülen standart gereksinimin giderilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi geliştirilmiş, İSNAD yazım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak hazırlanarak açık erişim olarak yayımlanmıştır.
  İçerik : İSNAD Atıf Sistemi, sosyal ve beşerî bilimler alanında araştırma yapan ve yazı kaleme alan öğrenci, akademisyen ve yazarlar ile bu alanda yayın yapan kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur. Sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan birçok dergi İSNAD’ı kullanmaya başlamıştır. Lisans mezuniyet tezi, yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinin yazımında İSNAD’ın kullanılmasını öngören ve bunu tez yazım kılavuzlarına dâhil eden üniversitelerin sayısı artmaktadır. . Öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve yazarlar İSNAD’ın EndNote, Zotero, Mendeley ve RefWorks gibi atıf ve kaynakça düzenleme yazılım eklentileri sayesinde atıf ve kaynak gösterme işlemlerini daha kolay, daha hızlı ve hatasız olarak yapabilmektedirler. 

  Özellikleri
  Abonelik Durumu :  Serbest Erişim