Atıf veri tabanlarından Amasya Üniversitesi akademik ve idari personeli yararlanabilir.

Atıf veritabanları, farklı disiplinlere ait yayınlarının bibliyografik bilgilerine (yazar adı, yayın başlığı, yayın yılı, özet vb.) ulaşılmasını mümkün kılar. Ayrıca yazarların atıf yaptıkları yayınları ve atıf yapılan yayınları gösterir, grafiksel gösterimler yapmaya olanak sağlar.

       

 •  
  Web Of Science - SCI, SSCI, AHCI  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
  İçerik : Social Sciences Citation Index (1980-günümüze): Sosyal bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Science Citation Index (1980-günümüze): Fen bilimleri alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze): Güzel sanatlar ve insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Book Citation Index (2005-günümüze): Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index araştırmacıların kitapları, dergileri ve konferans bildirilerini tek kaynaktan sorunsuz bir şekilde tarayarak alanları ile en ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve kitap atıf sayılarını da verir. (Bir kitaba kaç defa atıf yapıldı, kitaba nerede atıf yapıldı, kitaba kimler atıf yaptı vb.).
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  Scopus  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
  İçerik : Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanı olan Scopus, Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri
  İçerik : Sosyal bilimler, fen ve sağlık alanında yayımlanan 826 dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
  Abonelik Durumu :  Abone
 •  
  TR-DİZİN (ULAKBİM Veri Tabanları)  Tür :  Atıf veri tabanı
  Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm
  İçerik : TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.
  Abonelik Durumu :  ULAKBİM – EKUAL
 •  
  İSNAD ATIF SİSTEMİ  Tür :  Atıf
  Konu : Sosyal ve beşerî bilimler alanında atıf ve kaynak göstermede görülen standart gereksinimin giderilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi geliştirilmiş, İSNAD yazım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak hazırlanarak açık erişim olarak yayımlanmıştır.
  İçerik : İSNAD Atıf Sistemi, sosyal ve beşerî bilimler alanında araştırma yapan ve yazı kaleme alan öğrenci, akademisyen ve yazarlar ile bu alanda yayın yapan kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur. Sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan birçok dergi İSNAD’ı kullanmaya başlamıştır. Lisans mezuniyet tezi, yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinin yazımında İSNAD’ın kullanılmasını öngören ve bunu tez yazım kılavuzlarına dâhil eden üniversitelerin sayısı artmaktadır. . Öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve yazarlar İSNAD’ın EndNote, Zotero, Mendeley ve RefWorks gibi atıf ve kaynakça düzenleme yazılım eklentileri sayesinde atıf ve kaynak gösterme işlemlerini daha kolay, daha hızlı ve hatasız olarak yapabilmektedirler. 

  Özellikleri
  Abonelik Durumu :  Serbest Erişim