YÖK TEZ

TÜBİTAK

ULAKBİM

Türk Tarih Kurumu

İzmir Milli Kütüphane

Türkiye İstatistik Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Ankara Milli Kütüphane

Türkiye İstatistik Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Kitap

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

TBMM Kütüphanesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi)