TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ (TÜBESS)

  • YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.
  • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
  • TÜBESS  hizmetinden sadece Amasya Üniversitesi akademisyenleri faydalanabilmektedir. 

 

Sorumlu Kütüphaneci Makbule Tolan Aydın
Telefon 3651
e-Posta  makbule.tolan@amasya.edu.tr

 

Sorumlu Kütüphaneci Seval Duygu İRDELİ
Telefon 3652
e-Posta seval.irdeli@amasya.edu.tr

 

Sorumlu Kütüphaneci Semra ADIGÜZEL
Telefon 3653
e-Posta   semra.adiguzel@amasya.edu.tr