Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)

 

  • TÜBESS aracılığıyla YÖK Tez Merkezinden tez talep edebilirsiniz.

 

  • YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.

 

  • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.

 

  • TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır.

 

 

Sorumlu Kütüphaneci   Makbule Tolan Aydın
Telefon   3651
e-Posta   makbule.tolan@amasya.edu.tr

 

Sorumlu Kütüphaneci   Seval Duygu İRDELİ
Telefon   3652
e-Posta   seval.irdeli@amasya.edu.tr 

 

Sorumlu Kütüphaneci   Semra ADIGÜZEL
Telefon   3653
e-Posta   semra.adiguzel@amasya.edu.tr