Img _3050_700x 439

Kütüphanemiz içerisinde görme engelli öğrencilerimiz için ayrıca bir çalışma odası düzenlenmiştir.
Görme engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek amacıyla bir adet kitap okuma
makinası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetimizden üniversitemiz mensupları dışındaki
engelli vatandaşlarımız da yararlanabilmektedir. Kitap okuma cihazı, dokümanları büyütebilmenin yanı sıra
yazıları sesli olarak dinleyebilme imkanı da sunmaktadır. Okuma cihazı az görenlere dokümanı büyütebilmekte,
hiç görmeyenlerin ise dergi, kitap, kartvizit vs. gibi materyalleri sesli olarak dinleyebilmelerini sağlıyor. Cihaz
aynı zamanda dokümanları dijital olarak saklama imkanı vermekte ve metinleri ayrı ayrı ya da kitap şeklinde de
kaydedebilmektedir.