• Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), Amasya Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye'de anlaşmalı üniversite kütüphanelerinden sağlandığı bir hizmettir.
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir.
  • Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır. İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder.
  • Kargo ücretleri isteyen kullanıcı tarafından karşılanır.
  • KÜTÜPHANELERARASI YAYIN İSTEK FORMU(KİTS) doldurup lütfen sorumlu personele e-posta ile gönderiniz.
Sorumlu Kütüphaneci   Makbule Tolan Aydın
Telefon   3651
e-Posta   makbule.tolan@amasya.edu.tr

 

Sorumlu Kütüphaneci   Seval Duygu İRDELİ
Telefon   seval.irdeli@amasya.edu.tr
e-Posta   3652

 

Sorumlu Kütüphaneci   Semra ADIGÜZEL
Telefon   semra.adiguzel@amasya.edu.tr
e-Posta   3653