Süre Uzatma:

  • Ödünç alınan kaynaklar, belirlenen sürelerin yetersiz olması halinde diğer kullanıcılar tarafından üzerlerine rezerve/ayırtma işlemi yapılmamış ise sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak 2 (iki) defayı aşmamak üzere uzatılabilir.
  • Süre uzatma işlemi, mesai saatleri içerisinde Ödünç-İade Bankosu'na bizzat başvurarak, Kütüphane Hesabım üzerinden ya da 0358 211 50 38 /3664 numaralı telefon aranarak yapılabilir.
  • Ödünç alınan kaynakların süresi gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynakların kütüphaneye getirilmesinden sonra yapılabilir.
       Kütüphane Otomasyon Sistemi Üzerinden Eser Uzatma İşlemi için KILAVUZ
       Kütüphane Otomasyon Sistemi Üzerinden Eser Ayırtma İşlemi için KILAVUZ