Ödünç Verme Hizmetleri

Üyelik Koşulları:

 • Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personeline kütüphanemize üye olmak koşuluyla hizmetlerimizden yararlanma olanağı sunulmaktadır.                                                 
 • Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılara açıktır.

Ödünç Verme Kuralları:

Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunmaları halinde üniversite mensuplarına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödünç materyal verilmektedir.

 1. Üniversite öğretim üyesi ve idari personeline 30 gün süreyle 5 kitap ödünç verilmektedir. Süre bitimine 3 gün kala uzatma yapılabilir.
 2. Öğrenciler en fazla 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler. Süre bitimine 3 gün kala uzatma yapılabilir.
 3. Ödünç alınan materyal rezerv edilmemişse akademik ve idari personel için en çok 3 defa, öğrenciler için en çok 2 defa süre uzatımı yapılabilir.
 4. Daire Başkanlığı gerektiği durumlarda ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 5. Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.

Ödünç Verilmeyecek Materyaller:

 1. Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.),
 2. Süreli yayınlar,
 3. Basılı olmayan tezler,
 4. Yazma ve nadir eserler,
 5. Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 6. Rezerv kitaplar,
 7. Müzik notaları,
 8. Kütüphane dışına çıkmasında sakınca görülen diğer materyaller.