Ödünç Verme Hizmetleri

Üyelik Koşulları:

 • Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personeline kütüphanemize üye olmak koşuluyla hizmetlerimizden yararlanma olanağı sunulmaktadır.                                                 
 • Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılara açıktır.

Ödünç Verme Kuralları:

Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunmaları halinde üniversite mensuplarına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödünç materyal verilmektedir.

 • Üniversite öğretim üyesi ve idari personeline 30 gün süreyle 5 kitap ödünç verilmektedir. Süre bitimine 3 gün kala uzatma yapılabilir.
 • Öğrenciler en fazla 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler. Süre bitimine 3 gün kala uzatma yapılabilir.
 • Ödünç alınan materyal rezerv edilmemişse akademik ve idari personel için en çok 3 defa, öğrenciler için en çok 2 defa süre uzatımı yapılabilir.
 • Daire Başkanlığı gerektiği durumlarda ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Genel koleksiyondan ödünç alınan her bir materyal için günlük 0,50 TL gecikme ceza işlemi uygulanır.

Süre Uzatma:

•   Ödünç alınan kaynaklar, belirlenen sürelerin yetersiz olması halinde diğer kullanıcılar tarafından üzerlerine rezerve/ayırtma işlemi yapılmamış ise sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak 2 (iki) defayı aşmamak üzere uzatılabilir.
•   Süre uzatma işlemi, mesai saatleri içerisinde Ödünç Verme Bankosu'na bizzat başvurarak, Kütüphane hesabınız üzerinden ya da 0358 211 50 38 numaralı telefon aranarak yapılabilir.
•   Ödünç alınan kaynakların süresi gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynakların kütüphaneye getirilmesinden sonra yapılabilir.

Ayırtma İşlemi:
•   Ayırtmak istenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılabilir.
•   Ayırtma işlemi yapılan bilgi kaynakları 3 (üç) gün bankoda bekletilir. Bu süre içerisinde ayırtan tarafından ödünç alınmayan kaynaklar rafa yerleştirilir.

İade İşlemi:
•   İade edilecek bilgi kaynaklarının işlemleri Ödünç Verme Bankosu'nda yapılır.
•   Bilgi kaynakları ödünç alan haricinde bir başkası tarafından da iade edilebilir.

Ödünç Verilmeyecek Materyaller:

 1. Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.),
 2. Süreli yayınlar,
 3. Basılı olmayan tezler,
 4. Yazma ve nadir eserler,
 5. Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 6. Rezerv kitaplar,
 7. Müzik notaları,
 8. Kütüphane dışına çıkmasında sakınca görülen diğer materyaller.