HukukTürk veritabanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar erişime açılmıştır.

Her gün güncellenen, birbirine hiperlink ile bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri gibi faydalı servisler yer almaktadır. 

Erişim adresi: https://hukukturk.com/anasayfa

Kullanım kılavuzu: https://hukukturk.com/kilavuz.html