Kelime.com Sözlükler Veritabanı yıl sonuna kadar erişime açtılmıştır.

Kelime.com Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, online çeviri imkanı sağlayan, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler veritabanıdır.

Başlıca özellikleri ve sağladığı kazanımlar şunlardır:

  • Aradığınız kelimenin tüm sözlüklerdeki anlamını indexleme.
  • 10 dile ait yüzbinlerce veri hücresi içerisinde kelimelerin eş ve zıt, tamlama, köken bilgisi, anlam ve imlalarını bulma.
  • Aradığınız kelime ile türetilmiş tamlama, deyim ve atasözlerini listeleme.
  • Aranılan kelimenin hangi maddenin anlamında geçtiğini ve örnek cümlelerde görme. 
  • Çözümleyici özelliği ile kelimelerin yıpranması, silinmesi veya okunamaması gibi durumlarda kelime çözümleyebilme.
  • Çözümleyicinin bulduğu listelerin ve sonuçların detayına gidebilme.

Erişim linki:  https://www.kelime.com/ 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.