Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca her akademik dönemin başında, ihtiyaç ve isteğe bağlı olarak da dönem içerisinde öğrencilerimize oryantasyon eğitimleri düzenlemekteyiz.

Kütüphane olarak öğrencilerimize ; 

  • Kütüphane ve bilgi kaynaklarını tanıtmak,
  • Bilimsel araştırma ve yöntem tekniklerini kazandırmak,
  • Kütüphanenin tüm kaynaklarından maksimum düzeyde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlamak amacındayız.

Bu amaçlara uygun olarak oryantasyon eğitimlerimiz devam etmektedir.

111

   

222 (2)

333

555