Değerli Kullanıcılarımız,

Lehçediz, Veritabanı, 2022 yılı sonuna kadar kullanıcılarımızın erişimine sunulmuştur.

LEHÇEDİZ Projesi, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edebilebilmektedir. Tarih ,Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve TEK kaynaktır. LEHÇEDİZ Projesi araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Proje üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinden Yüksek Lisans, Doktora tezi yapılmış; bildiriler sunulmuş; makaleler hazırlanmıştır.

Erişim Linki: http://lehcediz.com/

Broşür