Değerli Kullanıcılarımız,

ProQuest Central veritabanı 01.07.2024 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Linki

ProQuest Central; işletme, sağlık ve tıp,  sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler, din, eğitim, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere tüm ana konu başlıklarına yönelik 47 adet veritabanına erişim sağlar. Koleksiyon; güçlü, kullanıcı dostu bir platformda binlerce tam metin akademik dergi, ticari ve profesyonel başlık, gazete, dergi, tez, çalışma makalesi, vaka çalışmaları ve piyasa raporlarını bir arada içerir. ProQuest Central, mevcut en geniş multidisipliner süreli yayın veritabanıdır. The Lancet, The New England Journal of Medicine, BMJ, MIT Sloan Management Review, Foreign Affairs, Journal of Marriage and Family ve Journal of Business Ethics’in de içinde bulunduğu binlerce yüksek kalitede bilimsel  dergiye ProQuest Central aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir. Cambridge University Press, Springer, Nature, ve Emerald gibi dünyanın en önemli bilimsel yayıncılarından içeriğe erişim sağlanabilmektedir.