TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ (TÜBESS)

 • YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.
 • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
 • TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır.
 • TÜBESS  hizmetinden sadece Amasya Üniversitesi akademisyenleri faydalanabilmektedir.  

    

     KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN SAĞLAMA HİZMETİ (ILL)

 • Kütüphanemizin koleksiyonundan http://tarama.amasya.edu.tr/ katalog sorgulama yapılarak, ilgili kaynağın koleksiyonumuzda bulunmadığından emin olunuz.
 • Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği  Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) dan ilgili kaynağı sorgulayınız.
 • Kaynağı bulduğunuz kütüphanenin kendi kataloğundan, ödünç alınabilirliğini sorgulayınız.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama hizmeti sadece Türkiye’de bulunan üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.
 • İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir (Kitabın ödünç süresi vb.).
 • Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu ilgili kütüphaneden gönderilen kitapların geliş-gidiş kargo ücreti istekte bulunan kişi tarafından karşılanacaktır.
 • Kitap Talebi hizmetinden sadece Amasya Üniversitesi akademisyenleri faydalanabilmektedir.

 

Sorumlu Kütüphaneci  Makbule Tolan Aydın
Telefon 3651
e-Posta makbule.tolan@amasya.edu.tr

 

Sorumlu Kütüphaneci Seval Duygu İRDELİ
Telefon  3652
e-Posta seval.irdeli@amasya.edu.tr 

 

Sorumlu Kütüphaneci Semra ADIGÜZEL
Telefon 3653
e-Posta semra.adiguzel@amasya.edu.tr