ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

Genel Kurallar

 • Kütüphane kaynak ödünç verme hizmetlerinden Amasya Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencileri yararlanabilmektedir

 • Ödünç verme işlemlerinde “Amasya Üniversitesi Kimlik Kartı” nın gösterilmesi zorunludur.

 • Kütüphane kaynaklarının ödünç verilme işlemleri türlerine ve kullanıcı gruplarına göre farklılık gösterir.

 • Ödünç alındıktan sonra materyalin kütüphaneye iade edilinceye kadar ki tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.

 • Ödünç alınan kaynaklar dikkatli kullanılmalı, kesinlikle zarar görmemelidir (sayfa işaretleme, satır aralarını çizme, yırtma vb.).

 • İadesi geciken kaynaklardan günlük gecikme ücreti alınır.

Üyelik Koşulları:

 • Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personeline kütüphanemize üye olmak koşuluyla hizmetlerimizden yararlanma olanağı sunulmaktadır.
 • Üyelik işlemi bir kereye mahsus olarak yapılmaktadır.
 • Üyelik kaydı için hiçbir ücret alınmamaktadır.
 • Üyelik hakkı üniversite ile ilişik kesilene kadar devam etmektedir.
 • Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılara açıktır.

Ödünç Verme İşlemi:

 • Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunmaları halinde üniversite mensuplarına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödünç materyal verilmektedir.
Kullanıcı Türü    Kitap Sayısı  Ödünç Süresi     Yenileme Sayısı
Akademik Personel  8 adet 30 gün  3 kez
AÜ İdari Personeli     8 adet 30 gün  3 kez
Yüksek Lisans Öğrencisi  5 adet 30 gün  3 kez
Lisans Öğrencisi   3 adet  15 gün 2 kez

 

 

 

 

 • Daire Başkanlığı gerektiği durumlarda ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Genel koleksiyondan ödünç alınan her bir materyal için günlük 0,50 TL gecikme ceza işlemi uygulanır.

Ayırtma İşlemi:

 • Ayırtmak istenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılabilir.
 • Ayırtma işlemi yapılan bilgi kaynakları 3 (üç) gün bankoda bekletilir. Bu süre içerisinde ayırtan tarafından ödünç alınmayan kaynaklar rafa yerleştirilir.

İade İşlemi:

 • İade edilecek bilgi kaynaklarının işlemleri Ödünç-İade Bankosu'nda yapılır.
 • Bilgi kaynakları ödünç alan haricinde bir başkası tarafından da iade edilebilir.

Süre Uzatma:

 • Ödünç alınan kaynaklar, belirlenen sürelerin yetersiz olması halinde diğer kullanıcılar tarafından üzerlerine rezerve/ayırtma işlemi yapılmamış ise sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak 2 (iki) defayı aşmamak üzere uzatılabilir.
 • Süre uzatma işlemi, mesai saatleri içerisinde Ödünç-İade Bankosu'na bizzat başvurarak, Kütüphane Hesabım üzerinden ya da 0358 211 50 38 /3664 numaralı telefon aranarak yapılabilir.
 • Ödünç alınan kaynakların süresi gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynakların kütüphaneye getirilmesinden sonra yapılabilir.

Gecikme ve Kayıp

 • Ödünç alınan materyali zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

 • Üzerinde gecikmiş kaynak bulunan ve gecikme cezası olan kullanıcılar yeni kaynak ödünç alamazlar.

 • İade tarihini hatırlatmak kütüphanenin sorumluluğunda olmamakla birlikte;

  • e- posta yoluyla bilgi amaçlı uyarı, iade tarihi ve rezerv hatırlatmaları gönderilir.

  • Kullanıcıların güncel e-posta adreslerini kütüphaneye bildirmeleri önemlidir.

  • Ulaşmayan e-postalardan kütüphane sorumlu değildir.

 • İadesi geciken genel koleksiyona ait her bir materyal için günlük 0.50 krş. gecikme ücreti alınır.

 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.

 • Ödünç alınan kitap, ciltli dergi veya kitap dışı materyal kayıp ya da hasar gördüğünde bunun sorumluluğu kullanıcıya ait olup, en kısa sürede kütüphaneye bildirmek durumundadır. Bu durumda kullanıcı;

  • Kaynağın aynısı veya son baskısını getirir ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

Ödünç Verilmeyecek Materyaller:

 • Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.),
 • Süreli yayınlar,
 • Basılı olmayan tezler,
 • Yazma ve nadir eserler,
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 • Rezerv kitaplar,
 • Müzik notaları,
 • Kütüphane dışına çıkmasında sakınca görülen diğer materyaller    .
Sorumlu Personel İbrahim Ethem Bayraktutar
e-posta ibrahim.bayraktutar@amasya.edu.tr
Telefon 0358 211 50 38 /3664-2130